Menu:

ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM

Provádíme zakázkové řezání vodním paprskem s výklopnou řezací hlavou.

Pracovní plocha CNC stolu

 • Osa X………3000 mm
 • Osa Y……….2000 mm
 • Osa Z……….360 mm (500mm)

stroj.png

Princip řezání vodním paprskem

Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa.

Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 2000 - 4150 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší příkonem a průtokem vody. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek. Vhodnou abrazivní příměsí je přírodní olivín nebo přírodní granát – volba závisí na tvrdosti děleného materiálu.

Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na základě předem sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace.

Výhody řezání vodním paprskem

 1. Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.
 2. Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.
 3. Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek
 4. Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá (závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité abrazivo může být bez problémů uloženo na skládku.
 5. Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.

Materiály které lze řezat vodním paprskem

 • pěnové materiály, plasty, gumy
 • překližka, balza, podlahové krytiny
 • sklolaminát, kompozity, technické a reklamní plasty
 • elektroizolační, tepelněizolační hmoty
 • mramor, žula, pískovec, sklo, dlažba
 • slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu
 • ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, tepelně zpracovaná, návarová s extrémní tvrdostí